Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê nhân - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê nhân - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê nhân - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 120kg 

nhân robusta

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

nhân robusta

105.000 đ

Culi S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Culi S18

106.000 đ

Arabica S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Arabica S18

125.000 đ

Cherry S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Cherry S18

105.000 đ

Bourdon S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Bourdon S18

220.000 đ

Typica S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Typica S18

200.000 đ

Moka S18

Xem chi tiếtThêm vào giỏ hàng

Moka S18

180.000 đ