Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Moka S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Moka S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Moka S18

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 120kg

Moka là 1 loại hạt cafe thuộc chi arabica, được người pháp di thực từ những năm 30 của nhiều thế kỷ, chúng được trồng nhiều ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ở 1 vùng đất có 1 không 2 có tên là Cầu Đất!

Giá: 180.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác