Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Trà xanh - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Trà xanh - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Trà xanh - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Sơn Việt Coffee nhận đơn hàng mua cà phê giá sỉ theo tấn (hạt & bột), cà phê giá sỉ số lượng lớn (từ 1 tấn trở lên) cho khách trong nước và xuất khẩu với giá sỉ tốt nhất.

Các đơn hàng theo tấn của Sơn Việt Coffee được rang mẫu cho khách mua cà phê giá sỉ test trước khi đặt lô hàng chính thức, đảm bảo không tạp, sạch, đạt tiêu chuẩn và giá cạnh tranh.

Nhận đóng hàng cho khách mua cà phê giá sỉ theo bao tải 25kg hoặc đóng thành từng gói nhỏ tùy theo yêu cầu.

 

    ‹‹    1 2     ››