Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Thông tin hàng hóa - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Thông tin hàng hóa - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Website sonvietcoffee.com cung cấp sản phẩm cà phê và trà bao gồm:

+ Cà phê đóng gói

+ Cà phê nhân

+ Cà phê rang xay

+ Trà xanh

Bảng giá cà phê và trà tại website sonvietcoffee.com như sau

Sản phẩm/loại Bảng giá
Cà phê đóng gói Bảng giá chi tiết cập nhật tại: https://sonvietcoffee.com/cung-cap-cafe-gia-si/ca-phe-dong-goi
Cà phê nhân Cập nhật tại: https://sonvietcoffee.com/cung-cap-cafe-gia-si/ca-phe-nhan
Cà phê rang xay Cập nhật tại: https://sonvietcoffee.com/cung-cap-cafe-gia-si/ca-phe-rang
Trà Xanh Cập nhật tại: https://sonvietcoffee.com/cung-cap-cafe-gia-si/tra-xanh