Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

nhân robusta - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

nhân robusta - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

nhân robusta

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 120kg

Giá: 75.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác

Culi S18

Culi S18

76.000 đ

Arabica S18

Arabica S18

125.000 đ

Cherry S18

Cherry S18

75.000 đ