Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Arabica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Arabica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Arabica S18

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 120kg

Aribica giá 125.000 đ

Xuất xứ : vùng cầu đất

Chế biến ướt

Size : 18

Giá: 125.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác