Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 120kg

Tipica là loại cà phê lâu đời nhất, đây là loại cà phê đầu tiên được phát hiện ở quận Caffa ở Ethiopia vào thế kỷ trước, thường được gọi là câu chuyện về người đàn ông dê tìm thấy cà phê trong các hạt cà phê.

Giá: 200.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác