Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18 - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Typica S18

Tipica là loại cà phê lâu đời nhất, đây là loại cà phê đầu tiên được phát hiện ở quận Caffa ở Ethiopia vào thế kỷ trước, thường được gọi là câu chuyện về người đàn ông dê tìm thấy cà phê trong các hạt cà phê.

Giá: 95.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác

Cafe Chồn nuôi 500g

Cafe Chồn nuôi 500g

1.500.000 đ

Robusta honey s18

Robusta honey s18

85.000 đ

MOKA CẦU ĐẤT S18

MOKA CẦU ĐẤT S18

150.000 đ