Sơn Việt Coffee - Son Viet Coffee - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê robusta - Cà phê giá sỉ - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê robusta - Cà phê giá sỉ - Cung Cấp Cà Phê Giá Sỉ

Cà phê robusta s18

Giá áp dụng cho đơn sỉ trên 50kg tất cả các loại cà phê

Giá: 140.000 đ

Đặt hàng

Sản phẩm khác

Robusta honey s18

Robusta honey s18

160.000 đ

MOKA CẦU ĐẤT S18

MOKA CẦU ĐẤT S18

220.000 đ

ARABICA S18 (1KG)

ARABICA S18 (1KG)

180.000 đ